Home > Onderwerpen > CLP toolkit
CLP toolkit

‘Classification Labelling and Packaging’ wordt ook wel aangeduid als EU-GHS. Het is de werktitel van de Europese verordening 1272/2008 die de indeling, etikettering en verpakking van stoffen en mengsels betreft. De overgang van de Stoffenrichtlijn (67/548/EG) en Preparatenrichtlijn (1999/45/EG) naar de CLP heeft weinig impact voor de meeste rubber- en kunststofbedrijven die producten vervaardigen. Toch is de werkgever verplicht om het personeel in te lichten over de nieuwe symbolen en de bijbehorende ‘Hazard- and precautionary statements’ (vroegere R- en S-zinnen). 

NRK CLP Toolkit
NRK heeft de CLP Toolkit ontwikkeld om haar leden te informeren over de indeling, etikettering en verpakking van stoffen en mengsels, zoals vastgelegd in de Europese verordening EU-GHS.

De NRK heeft informatie samengesteld die bedrijven aan hun medewerkers kunnen verstrekken, zoals een informatiebrief, poster, voorlichtingsfolder en een infoblad. 

Nieuws Meer nieuws
Er zijn op dit moment geen berichten om weer te geven.
Agenda Naar agenda
Er zijn op dit moment geen agendapunten om weer te geven.