Home > Onderwerpen > Machineveiligheid
Machineveiligheid

Een machine die voor het eerst binnen Europa in gebruik wordt genomen, moet (ongeacht waar deze vandaan komt) voldoen aan de eisen van de machinerichtlijn 2006/42/EG. Deze richtlijn stelt prestatie-eisen op het gebied van gezondheid en veilig werken, zowel voor medewerkers als eindgebruikers en consumenten. Deze verplichting geldt al sinds 1 januari 1995.

Een machine moet geleverd worden met een Gebruikershandleiding en er moet een CE-markering op de machine aangebracht zijn. Ook moet er een Verklaring van Overeenstemming worden opgesteld door de (Europese) fabrikant of door degene die de geïmporteerde machine in Europa op de markt brengt.

Naast de algemeen geldende rechten & plichten voor werkgever & werknemer is de wetgeving met betrekking tot machineveiligheid complex. In Nederland zijn de verplichtingen die voortvloeien uit de Europese Machinerichtlijn terug te vinden in het Warenwetbesluit Machines.

Informatieblad Machineveiligheid
De NRK heeft een intern inspiratiedocument ‘Informatieblad Machineveiligheid Kalanders en Walsen’ opgesteld. Het Informatieblad behandelt de normen die van toepassing zijn en bevat ter inspiratie voorbeelden omtrent het beveiligen van kalanders en walsen in de kunststof- en rubberindustrie. Het is een hulpmiddel om de machineveiligheid van kalanders en walsen te verbeteren en te gebruiken bij de risico inventarisatie.

Door de sociale partners is in de Arbocatalogus “machineveiligheid” als een van de zes prioritaire risico’s gedefinieerd. Het (onveilig) werken met machines is een van de belangrijkste bronnen van ongevallen binnen de branche.
Door de Verbeterhulp uit het Informatieblad in te vullen en met de resultaten daarvan aan de slag te gaan, werkt u conform de Arbocatalogus.

U kunt dit Informatieblad opvragen door ons een e-mail te sturen.

Nieuws Meer nieuws
Er zijn op dit moment geen berichten om weer te geven.
Documenten
Er is op dit moment geen data om weer te geven.
Agenda Naar agenda
Er zijn op dit moment geen agendapunten om weer te geven.