Home > Onderwerpen > Green Deal
Green Deal

De chemische en kunststoffenindustrie heeft de ambitie om een belangrijke rol te spelen in de verduurzaming van de samenleving. Ook de vraag naar producten op basis van hernieuwbare stoffen stijgt. Daarom hebben de partners in de Green Deal Groencertificaten een methode ontwikkeld waarmee bedrijven in de productieketen kunnen aantonen dat zij op transparante wijze duurzame biomassa verwerken en eindproducten leveren

De Green Deal Groen Certificaten helpt fabrikanten aan groene producten en een betere concurrentiepositie. Dat gebeurt door de inzet van kunststoffen en chemicaliën die deels of geheel worden geproduceerd uit hernieuwbare grondstoffen. Groen Certificaten worden in samenwerking tussen bedrijven, kennisinstellingen en de overheid ontwikkeld en toegepast. Sinds de start in 2011 zijn er al meer dan tweehonderd getekend. NRK, VNCI, PlasticsEurope, SABIC, Kellpla, BASF, ministerie van EZ en RVO hebben in deze Green Deal een duurzaamheidsstandaard ontwikkeld als basis voor vrijwillige certificering van biobased producten. De standaard bevestigt de duurzaamheid van de biobased grondstoffen en het gehalte van een product volgens de ‘chain of custody’: in welke mate gecertificeerde biogrondstoffen kunnen worden gemengd met andere grondstoffen en hoe dit moet worden geadministreerd.

NRK ondertekent Green Deal voor kunststof recycling
Op 7 januari 2020 heeft de NRK de Nederlandse Green Deal ‘Betrouwbaar bewijs voor toepassen van kunststof recyclaat’ ondertekend. Het initiatief nam de NRK in nauwe samenwerking met de Nederlandse overheid en andere marktpartijen. Via de Green Deal wordt er transparantie over het gerecycled materiaal verkregen en doorgegeven in de hele waardeketen met als doel gezamenlijk verdere stappen te zetten naar een circulaire economie. Ook andere partijen uit de industrie hebben de Green Deal ondertekend: de brancheverenigingen NRK-Recycling en PlasticsEurope Nederland, BASF, Morssinkhof Rymoplast, SABIC, Philips, Unilever en NEN. De ambitie is om de methodiek in een volgende stap in te brengen in vergelijkbare Europese normalisatie-initiatieven.

Met deze Green Deal kunnen betrouwbare claims worden gemaakt voor zowel mechanisch als chemisch gerecyclede secundaire kunststoffen. De ontwikkeling van een dergelijke methodiek vereist begrip van wat er gebeurt in de verschillende schakels van kunststofketens, van verwerking van kunststofreststromen tot en met de productie van eindproducten. Daarnaast is kennis nodig over de toepassing van deze methodiek in de praktijk en over de correcte omgang met het bewijs over het aandeel recyclaat in producten. Voor bedrijven in de kunststof waardeketen is het van belang om transparante en betrouwbare claims te kunnen maken voor wat betreft het percentage gerecycleerd plastic in hun producten.