Bureau
Yolanda Boeters
Branche-bureaumanager
boeters@nrk.nl
070 - 444 06 70
Margo de Kort
Branchecoördinator
dekort@nrk.nl
06 - 23 98 27 70
Roger Loop
Directeur NRK Verpakkingen | Secretaris Stuurgroep PVC & Ketenbeheer
loop@nrk.nl
06 - 20 00 45 26