Home > Over de Federatie NRK > Missie & Visie
Missie & Visie

De NRK heeft op basis van adviezen van het bestuur en de directies/branchecoördinatoren van de brancheverenigingen en secties het beleidsplan tot 2025 opgesteld. In dit plan staan markttrends en maatschappelijke ontwikkelingen centraal. Onderwerpen als de circulaire economie, biobased grondstoffen, recycling, marine litter, energiebesparing en duurzame producten, zijn maatschappelijke en politiek actuele thema’s. De NRK wil daarin een rol vervullen en laten zien dat de rubber- en kunststofindustrie niet alleen intern, maar ook extern van waarde is.

Het beleidsplan tot 2025 deelt de NRK-activiteiten in vier beleidsterreinen in:

  • Verbinding: Verbinden van leden en belangen
  • Lobby: Belangen van leden voor en over het voetlicht brengen bij overheid (Europa, landelijk en lokaal), marktpartijen en stakeholders.
  • Ontzorgen: Leden tools aanreiken voor hun bedrijfsvoering
  • Communicatie: Vertellen wat we doen

Binnen deze vier pijlers bevat het beleidsplan tal van onderwerpen en dossiers die actueel zijn of dat op de korte termijn kunnen worden. Dat is een bewuste keuze. Naast dat de NRK sturend is volgen we de ontwikkelingen binnen de politiek en samenleving nadrukkelijk. Want niet de NRK, maar de politiek en maatschappelijke gebeurtenissen bepalen of een thema actueel wordt. De NRK houdt alle relevante dossiers up-to-date, zodat er direct actie genomen kan worden als de situatie daar om vraagt.