Home > Onderwerpen > Circulaire Economie
Circulaire Economie

Een kringloopeconomie of circulaire economie is een economisch en industrieel systeem waarin geen eindige grondstofvoorraden worden uitgeput en waarin reststoffen volledig opnieuw worden ingezet in het systeem.

Transitieagenda Kunststoffen
Op 15 januari zijn de transitieagenda’s gepresenteerd aan staatssecretaris Stientje van Veldhoven. De transitieagenda’s hebben als doel om Nederland om te vormen tot een circulaire economie. Ze zijn opgezet vanuit het grondstoffenakkoord, waar een grote hoeveelheid maatschappelijke organisaties en bedrijven zich aan heeft gecommitteerd. De NRK heeft een belangrijke bijdrage geleverd aan de totstandkoming van de transitieagenda Kunststoffen.

Volgens de Transitieagenda Kunststoffen zijn alle producten over ruim dertig jaar circulair. Ze hebben een kleine milieuvoetprint en zijn gemaakt van hernieuwbare kunststoffen van een gegarandeerde kwaliteit. Er is niet langer sprake van verbranding van plastics. Onnodig materiaalgebruik behoort tot het verleden. Met de circulaire kunststofeconomie levert de sector een bijdrage aan de klimaatdoelstellingen. Er worden geen zorgwekkende stoffen in kunststoffen verwerkt die een gevaar kunnen opleveren voor de volksgezondheid en het ecosysteem. Door het sluiten van de kunststofketen zorgen producenten, retailers én consumenten ervoor dat macro- en microplastics niet langer naar het milieu lekken.

Monitoring Recyclates for Europe (MORE)
Monitoring Recyclates for Europe is een initiatief van EuPC en wordt beheerd door Polymer Comply. MORE bestaat uit een digitaal platform waarop Europese fabrikanten van kunststof producten de hoeveelheid recyclaat die ze gebruiken kunnen registreren.

Tussen 2025 en 2030 wil de EU dat er 10 miljoen ton recyclaat wordt verwerkt in nieuwe producten. Dit is een pittige doelstelling maar de kunststofindustrie zet zich in om dit doel te behalen. In 2018 zat Europa op ongeveer de helft met 5 miljoen ton. Door de werkelijke opname van recyclaat bij MORE te registreren wil de industrie haar inspanningen laten zien en de stappen aantonen die de industrie zet richting recycling en circulariteit.

Biobased
Op weg naar een duurzame toekomst groeit de vraag naar hernieuwbare grondstoffen, zoals biobased. Biobased kunststoffen zijn gemaakt van grondstoffen met een natuurlijke, biologische (en dus hernieuwbare) oorsprong, zoals bijvoorbeeld biogas uit vergisting of zetmeel dat is gewonnen uit suikerriet en mais.
Om het gebruik van virgin of oil-based kunststoffen te verminderen, is de vraag naar en het aanbod van alternatieve grondstoffen flink gestegen. Echter leidt deze verschuiving ook tot nieuwe uitdagingen en vragen. Onder andere over technische en economische knelpunten van biobased en gerecycled kunststof, maar ook het juridische kader wordt als een belemmering ervaren door diverse ketenpartijen.

Biobased producten met Groencertificaat
Om aan te kunnen tonen dat kunststoffen daadwerkelijk uit hernieuwbare grondstoffen zijn gemaakt, is er een Groencertificaat ontwikkeld. De partners in de Green Deal Groencertificaten hebben een methode en criteria vastgelegd, waarmee bedrijven in de productieketen kunnen aantonen dat zij op transparante wijze duurzame biomassa verwerken. Hierdoor kunnen afnemers erop vertrouwen dat deze kunststoffen en chemische producten bijdragen aan de duurzame transitie van fossiele naar hernieuwbare grondstoffen.